Za podjetnika

Lastniki ali direktorji v malih podjetjih so običajno tisti, ki organizirajo podjetje in pridobivajo posel. Od njihove delovne sposobnosti je v večini primerov odvisen tudi obstoj samega podjetja. V kolikor nastane nepričakovan dogodek (smrt, invalidnost ali hujša bolezen) lahko to v skrajnem primeru pripelje do nenadnega zaprtja podjetja.

Takim podjetnikom pomagamo oblikovati ustrezne finančne zaščite za primer delovne nezmožnosti. To pomeni, da podjetje pridobi ustrezna finančna sredstva s katerimi si pokrije del izpadlega posla, poplača dobavitelje ali pa uporabi za zdravljenje.

Drug pomemben vidik je pa tudi zaščita lastniškega deleža v podjetju. V primeru, da ima podjetje dva ali več solastnikov, morajo v primeru smrti enega od solastnikov, preostali solastniki skladno z zakonom, dedičem umrlega, izplačati njegov delež v podjetju.

Podjetnikom pomagamo tudi pri izbiri ustreznega varčevalnega programa za zagotovitev dodatne rente za pokojnino.