Za področje nepremičnin

Nepremične se lahko zavaruje »po meri« (večji poslovni ali stanovanjski objekti) ali v sklopu različnih paketov (stanovanjske hiše in stanovanja), ki se razlikujejo glede na obseg zavarovalnih kritij, ki jih ponuja posamezna zavarovalnica.

Postopek zavarovanja nepremičnine:

  1. Ogled in ocena ustrezne gradbene vrednosti nepremičnine glede na velikost in način gradnje
  2. Pregled obstoječih zavarovalnih polic (možnost podzavarovanja) in komentar na ustreznost obstoječih zavarovalnih kritij
  3. Možnost primerjave kritij s konkurenčno zavarovalnico ali stroškovna optimizacija zavarovanja
  4. Sklenitev zavarovanja

Na področju nepremičnin ponujamo zavarovanja za:

  • Stanovanjsko hišo s pripadajočo opremo
  • Etažno lastnino s pripadajočo opremo (možnost nadomestnega kritja)
  • Počitniški objekt (Slovenija in tujina)
  • Poslovni objekt (proizvodni, pisarniški, šotorska skladišča itd.)
  • Večstanovanjsko zgradbo