Pravno obvestilo

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja je agencija od Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN) pridobila dne  24.3.2014, pod številko: 40110-0534/2014-4. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja sem Aleš Pekolj od AZN pridobil/a dne 20.12.2012, pod številko 40110-2177/12-4. Preverba možna v registru zavarovalno zastopniških družb in registru zavarovalnih zastopnikov pri AZN na http://www.a-zn.si.

Zavarovalna zastopniška agencija ALMARK, Aleš Pekolj s.p., nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnic, s katerimi sodeluje.

Zavarovalnica nima deleža, ki predstavlja več kot 10% deležov glasovalnih pravic v kapitalu zastopniške agencije ALMARK, Aleš Pekolj s.p..

Seznanjamo vas tudi, da dajemo zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe iz četrtega odstavka 545. člena ZZavar-1, ki vključuje analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na tržišču.

Agencija ni obligacijsko zavezana kot ekskluzivni zastopnik za eno ali več zavarovalnic.